Produkty

Edmods ecopower

Jak pracuje ECOPOWER

Ventilační turbína Ecopower, vyvinutá australskou společnosti CSR EDMONDS, vznikla spojením dvou kombinací – turbíny Hurricane a EC motoru. Turbina Hurricane, jejiž konstrukční tvar vychází z tvaru radiálního ventilátoru ( radiální oběžné kolo ), který se používá všude tam kde je kladen důraz na dopravní tlak vzdušniny. Hurricane má na rozddíl od turbín tzv. ,,cibulového tvaru ,,několik výhod:

1. sací síla:

Svislý a zahnutý tvar lopatek, jejich větší plocha, tvar radiálního oběžného kola, celkový aerodynamický tvar – to jsou hlavní tributy pro výslednou sací sílu, která je trojnásobná, oproti klasickým ,, cibulovým ,, turbínám. Hurricane, stejně jako radiální ventilátory, dokáže nasát vzdušninu z mnohem větší hloubky, na rozdíl od sférických turbín. Sací sílu urychluje komínový efekt, který se na výkonu turbíny podíly cca. 60 %. Sací hloubka je důležitá pro využití odvětrávání výrobních a skladovacích , sportovních a komerčních objektů, ...

2. dotáčivost:

Hurricane má větší otáčivost při malém větru, je to dáno velkou plochou lopatek a velikosti ložisek, oproti turbínám ,, cibulového tvaru ,,.

3. stabilita turbíny:

konstrukce turbíny je vysoce odolná na deformaci, na rozdíl od turbín cibulového tvaru

Na velikost sacího výkonu klasické turbíny ( sférického nebo radiálního tvaru ), mají rozhodující vliv tři ukazatele: venkovní vítr, rozdíl teplot mezi studenou a teplou zonou ( teplota u podlahy a v hrdle turbíny ) a komínový efekt. Všechny tyto ukazatelé nejsou konstantní, a tudíž nezajistí rovnoměrné odsátí vzduchu z objektu o konstantním ( garantovaném ) objemu vzduchu. Jsou závislé na obnovitelném zdroji enegie – větru , jeho síle a proměnlivé hodnotě. Přirozené větrání ventilační turbínou má proto výkonová omezení, ovlivněné podmínkami venkovního prostředí ( proměnlivou silou větru ).

Pro překonání tohoto omezení vvvinula společnost Edmonds turbínu Ecopower, která pomocí EC motoru eliminuje výše popsaný nedostatek - proměnlivý sací výkon . Ecopower je první ventilační ventilátor na světě, který kombinuje výhody profesionální turbíny Edmond Hurricane ve spojení s úsporným EC motorem. Ecopower s EC motorem zajistí 3 – 5x větší objem odsátého vzduchu, než klasická turbína Edmonds Hurricane. Ventilační ventilátor Ecopower může operovat v buď přirozeném módu – pouze za pomocí větru, nebo ve výkonovém módu – kombinaci funkce EC motoru s venkovním větrem . Díky výkonovému módu nedochází k omezení sacího výkonu a zařízení je schopno zajistit minimální garantovaný sací výkon, bez ohledu na sílu větru.

Princip EC motoru:

EC motor ( obr.1 a 2 ) je špičkový stejnosměrný motor s elektronickou komutací, který je napájen běžným síťovým napětím 230 V. To je dále usměrněno a napájí vlastní část motoru. Vnější rotor motoru nese silné permanentní magnety s vysokým sycením, vnitřní statorové vynutí je napájeno stejnosměrným proudem, přičemž vinutí je přepínáno elektronicky. Průběh komutace je kontrolován elektronikou s Hallovou sondou. Motor s elektronickou komutací má nižší ztrátu v železe, skluzové i v mědi, oproti klasickým asynchronním motorům. Obecně EC motory dosahují účinnosti až 80 procent při nejvyšších otáčkách, ani v regulačním režimu účinnost neklesá pod 60 procent.

Tabulka 1: Porovnání výkonů klasického axiálního motoru pro odvětrávání a EC motoru, použitého v kombinaci s turbinou Ecopower:

Produkt Sací výkon (m3/hod) Příkon motoru ( W )Hladina hluku ( dB )
300 mm axiální ventilátor 2160 160 55
EP 400 2400 68 46
Úspora o 63 % nižší o 9 dB nižší
450 mm axiální ventilátor 4280 480 60
EP 600 4280 116 49
Úspora 76 % nižší o 11 dB nižší
630 mm axiální ventilátor 1000 60
EP 900 10000 260 45,5
Úspora 10000 76 % nižší 76 % nižší

Obr.1: EC motor

Obr.2: EC motor zapouzdřený

Použití hybridního ventilátoru Ecopower

Ecopower se používá všude tam, kde je třeba odvětrat prostory s velkým kubickým objemem s garantovaným množstvím odsátého vzduchu. ˇUčinně snižuje teplotní zátěž z prostoru, odvádí škodlivé látky ( imise ) a zajiš´tuje v objektech kvalitní vzduch, nezbytný prp každodenní život.

Použití v přirozeném módu:

Ecopower ke svému chodu využívá pouze obnovitelný zdroj energie - venkovní vítr, sací výkon je tím pádem proměnlivý,

Použití ve výkonovém módu:

Ecopower je provozován v kombinaci s EC motorem, výsledný sací výkon je kombinací minimálního sacího výkonu zařízení ( minimální garantované sání při tzv.nulovém větru ) s navýšením o výkon proměnlivé složky - větru. Konstantní otáčky turbíny ( 250 ot/min. viz.EC motor ) jsou zvýšené o otáčky vlivem venkovního větru.

Ovládací a regulační prvky:

Mechanický spínač:

Jednoduchým mechanickým spínačem lze připojit Ecopower k napájení z rozvodu 230 V.

Teplota:

Zařízení lze ovládat termostatem, který může být umístěn v prostoru nebo v blízkosti hrdla turbíny. Se změnou teploty dochází k zapínání a vypínání Ecopower.

Vlhkost :

regulátor vlhkosti může přepnout Ecopower do výkonového módu, jakmile vlhkost v prostoru přesáhne zadanou hodnotu. Když vlhkost v prostoru klesne pod zadanou hodnotou, regulátor vlhkosti přepne Ecopower do přirozeného módu.

Čas:

Časový spínač může přepnout Ecopower do výkonového módu. Jakmile je časový úsek dosažený, časový spínač vrací zařízení do přirozeného módu.

Graf 1: Porovnání snížení teplotní zátěže v závislosti na teplotě mezi Ecopower 400 a Hurricane 400:


Rychlost větru: 10,2 km/hod.
Komínový efekt: 3m
Teplotní diference mezi podlahou a hrdlem turbíny: 3 – 15 stupňů C


Kontaktujte nás

Cesta poľnohospodárov 789/8
971 01 Prievidza, Slovakia

Tel.:   +421 465 421 306
Mob.:   +421 905 33 88 60

Email:  konzoly@otrade.sk

Na stiahnutie

Stiahnite si multimediálnu prezentáciu Edmonds vo formáte Powerpoint.
Ventilačné turbiny (formát PDF)